הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרזים

עדכון מיום  04/12/2023 -

מכרז 32/2023 להקמת מתחם יום הולדת בעתיקות אשקלון- פרסום מסמך הבהרות מס'3  

עדכון מיום 28/11/2023- 

מכרז 32/2023 להקמת מתחם יום הולדת בעתיקות אשקלון- פרסום מסמך הבהרות מס' 2 - .

עדכון מיום 26/11/2023- 

מכרז 32/2023 להקמת מתחם יום הולדת בעתיקות אשקלון- הודעה בעניין ערבות מכרז.עדכון מיום 23/11/2023- 

מכרז 32/2023 להקמת מתחם יום הולדת בעתיקות אשקלון- פרסום מסמך הבהרות ופרוטוקול כנס מציעים וכן עדכון בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

מכרז 30/2023 לביצוע עבודות איטום גג היכל התרבות - עדכון מסמך הבהרות מס' 1 ועדכון בדבר כתב כמויותעדכון מיום 22/11/2023- 

מכרז מסגרת פומבי 29/2023 להתקשרות בהסכם מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות גינון והשקייה ברחבי העיר אשקלון- סיכום כנס מציעים ומסמך הבהרותעדכון מיום 18/11/2023-

1. מכרז 26/2023 להקמה והתקנה של מזחים צפים ומערכות עגינה במרינה אשקלון- עדכון בדבר המועד האחרון להגשת הצעות.